20210807 154341

Ateliier Komma heeft een integraal concept. Er worden exposities gehouden in een woonhuis.

Het huis, het interieur en het uitzicht zijn medebepalend voor de beleving van de tentoonstellingen.

Kunst en een beetje gluren.

We hebben een sterke voorkeur voor kunstenaars die "de kunst van het weglaten" verstaan.

Bij wie het niet zozeer gaat om de exacte weergave maar meer om een suggestie, de aanzet  tot een verhaal, een verwondering. Die je als kijker uitnodigt om in gesprek te gaan. In dat huis met die inrichting in die omgeving. Dat samen maakt een bezoek tot een unieke ervaring.

 

  IJsselbiënnale

Van 18 juni tot en met 25 september vondt de IJsselbiënnale plaats. Een kunst- en activiteiten route langs de hele loop van de IJssel zowel in het buitengebied als in de fraaie Hanzesteden. De Biënnale ging vorig jaar, in verband met corona, niet door. Nu hopelijk wel. Het thema van de Biennale is TIJ-TIJD-TIJDELIJKHEID. 

Atelier Komma was in het programma opgenomen met twee exposities.

Van 18 juni tot en met 28 juli exposeerden Marjon de Jong en Sophia de Vries met de tentoonstelling STILTE DIE JE ZIET

Van 31 juli tot en met 12 september was het werk van Lenie Bos en Maaike van der Meulen te zien op de tentoonstelling IEDEREEN HEEFT ZIJN RIVIER.

Beide exposities zijn succesvol verlopen.

 

Openingstijden na de Biënnale.

Expositiehuis Atelier Komma is woensdag donderdag en vrijdag van 11.00-17.00 open.

Voor zaterdag en zondag is het mogelijk om een afspraak te maken. Een week van tevoren reserveren.

Maximaal 4 personen per bezoek,

0625524432 of 0570 617546