heading def2

Atelier vk

zhuangzi contemplates waterfall1

Ruimte voor de rivier Deventer

Atelier Komma; want na een komma gaat de zin verder......

Een van de dingen die André Kuipers zich tijdens zijn ruimtereis realiseerde, was hoe prachtig onze aarde eigenlijk is. "Een blauwe knikker in een oceaan van zwart". Vanuit de ruimte kon hij de aarde voor het eerst in haar totaliteit aanschouwen en haar kwetsbaarheid en schoonheid maakten diepe indruk op hem. Doordat hij vanuit een ander perspectief naar onze planeet keek besefte hij dat dit ons "thuis" was. 

 

Onbevangen waarnemen, open ervaren, herinneren hoe het is om als een kind nieuwsgierig te zijn, dat is de inzet van Atelier Komma. Het verbindt ons met de wereld om ons heen, met ons "thuis" en is de voorwaarde voor een langdurige wederzijdse relatie met onze aarde.

 

Zwerven vrij en blij. Dit staat in het Taoïsme voor de levenswijze van de open, onbevangen mens. Een mens dat zich losmaak van conventies, nut en ego. Het is een uitnodiging voor het binnengaan van een ruimte waar andere ervaringen mogelijk zijn. Die ervaringen probeert Atelier Komma te creëren met de wisselende exposities in haar pand Achter de Muren Vispoort 

 

De filosofie van het kijken. Zo zou je een groot aantal van de haiku van de klassieke Japanse dichters kunnen noemen. In weinig woorden proberen een zo geconcentreerd mogelijk beeld te schetsen. Ze leiden naar de essentie van een waarneming en in het verlengde daarvan de essentie van je ervaring. Atelier Komma biedt een aantal workshops aan waarin je kunt kennismaken met een aantal toepassingen om tot de kern van een fenomeen door te dringen (Haiku, Goetheaanse fenomenologie, Planten waarnemen) 

 

Wandelingen. Deventer is een oude "Hanzestad" waarvan de vele middeleeuwse straatjes je uitnodigen om in rond te zwerven. En ook buiten de stad kun je langs de IJssel mooie wandelingen maken. Atelier Komma organiseert twee wandelingen waarbij de energetische lijnen die door de stad en het buitengebied lopen centraal staan.

De stadswandeling staat in het teken van de "Oude Bouwmeesters". Zij bouwden op sterk energetische plaatsen. De stadswandeling (met wichelroede) laat zien waar deze lijnen liggen en welke invloed zij hebben gehad op locatie, ligging en bouw van o.a. de Lebuinuskerk.

Magie langs de IJssel. De wandeling langs de IJssel en haar uiterwaarden laat ervaren dat sommige plekken energie geven en andere energie onttrekken. Deze wandeling toont de prachtige natuur rond Deventer en ontsluit letterlijk een nieuwe wereld die je op een heel nieuwe manier met de aarde verbindt.